Často kladené otázky

Jaké podklady potřebuji pro vytvoření PD (projektové dokumentace) od Vás?

Výpis z katastru nemovitostí, určení lokality, snímek pozemkové mapy.
(Vše poskytne příslušný Katastrální úřad – při udělení plné moci zařídíme.)

Připravit si vlastní náhvrh, velikosti místností, tvar půdorysu a délky stavby, orientaci umístění, příp. fotografii obdobného požadovaného vzhledu domu - již na první schůzku s námi.

Rozvážit si standardní či nadstandardní provedení.

Co obsahuje projektová dokumentace od Vás?

Projektová dokumentace musí obsahovat dle vyhlášky 499/2006 Sb.:

A. Průvodní zprávu

B. Souhrnnou technickou zprávu

C. Situaci stavby  

D. Dokladovou část

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokumentaci objektu (1.půdorys výkopů, 2.půdorys základů, 3.půdorys 1.NP, 4.půdorys 2. NP, 5.půdorys střecha, 6.řez A - Á, 7.kladecí výkres 1.NP, 8.statika 2.NP, 9.půdorys krov, 10.pohled severní, 11. pohled  jižní,12.pohled východní, 13.pohled západní, 14.dispozice 1.NP, 15.dispozice 2.NP)     

Jakým způsobem probíhá financování stavby?

Ideální je mít finanční zálohu na přípravné práce, tj. na zajištění zpevněné příjezdové komunikace, zajištění stavby el.energií, vodou a oplocením, aby mohla být stavba pojištěna. (Vše výše uvedené provedeme v příp. dohody za Vás před vlastní realizací.)

Vlastní realizaci zálohovými fakturami po provedení ucelených částí, tj. po ukončení zemních prací, po ukončení základu, atd. dle rozpočtu stavby.

Mohu si některé práce provádět svépomocí?

Ano, po vzájemné dohodě, s podmínkou, že nebude způsobena prodleva v termínu dokončení stavby a při zajištění vlastního dozoru nad prováděnými pracemi.

Mohu mít vlastní projektovou dokumentaci?

Ano, ale musí být kvalitně provedena.

Je rozdíl mít PD pro stavební povolení (pouze pro stavební úřad) nebo prováděcí PD, která přesně určuje provedení stavby se všemi detaily a výpočty statika.

Za jak dlouho je kompletní RD postaven?

Běžná doba výstavby rodinného domu do 300 m2 s 1.NP je v běžných podmínkách 10 měsíců.

Pro průběh a vyzrání chemických procesů při realizaci je vhodnější počítat s 1 rokem.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© 2010 Projekty a stavby